Hei og velkomen gb-design!

 

 

Giske, grafisk designer & merkevarebyggar.

 

 

image description

Allsidig designer & engasjert samarbeidspartnar!

gb-design er eit lite designbyrå som losar deg gjennom designprosessen frå idé til ferdig løysing! Eg brenn for å utvikla god, smakfull og ikkje minst funksjonell design som fungerer i praksis. Som designer er eg oppteken av at du som kunde får det du ynskjer, har behov for – og som gjev deg resultat.

 

Lite eller stort oppdrag? Liten eller stor kunde? Hjå gb-design står kunden og personleg kundeservice høgt i fokus, og alle vert behandla på same profesjonelle måte. Det same gjeld fleksibilitet, der målet er å yta det beste for alle partar.

 

gb-design har kontor sentralt på Askøy, rett utanfor Bergen. Om det er ynskje for det så tek eg gjerne turen til deg for eit møte, eller eg arbeider hjå deg med oppdraget om det er behov for det. Me kan og møtast midt i mellom på ein kafe eller me samarbeider pr.telefon og e-post. I dagens teknologiske samfunn er verken geografi eller avstand noko hinder for eit effektivt og produktivt samarbeid!

Les meir om gb-design

Nokre utvalde prosjekt:

Sjå fleire prosjekt
Askøy Husflidslag - Kipa Details
Askøy Husflidslag - Kipa
Endringskonferansen 2016 Details
Endringskonferansen 2016
Fjell Festning Light Festival Details
Fjell Festning Light Festival

Mine tenester:

Logo / Identitet / Profil

gb-design kan designa og vidareutvikla firmaets identitet på fleire måtar; ut frå eit heilt nytt logodesign, redesign eller eksisterande logo.

Alt etter ynskje og behov så designer eg enten ein heilt enkel og grunnleggande profil, eller ein meir omfattande profil med ei profilhåndbok. Merkevarebygging er gb-design si “hjartesak”. 

 

Ein visuell identitet er alle dei visuelle elementa ei bedrift nyttar i reklame og kommunikasjon. Alle bedrifter vert meir attraktive med ein god og gjennomtenkt visuell identitet – og ved å ha ein heilskapleg og framtidsretta kommunikasjon!

 

Logoen er basis i ein grafisk profil / visuell identitet. Ei profilhåndbok vert utvikla med logo som fundament – og der ein definerer logobruk, fargar og fontar som er det grunnleggande. Storleiken på ei profilhåndbok avheng av kva ein har behov for. Den inneheld ofte: visittkort, malar for annonser og trykksaker, bildebruk i trykte medier og på web, skilting, bildekor, webdesign, sosiale medier, profileringsartiklar osv.

Trykksaker

gb-design kan designa alle typar trykksaker. Du kan velja mellom å få tilsendt ferdige trykkfiler, der du sjølv ordnar med trykkinga eller leverer til media – eller eg ordnar og formidlar trykk for deg.

 

Design av blandt anna:

VISITTKORT – FLYER – FOLDER – BROSJYRER – PLAKATAR – ANNONSER – ETIKETTAR – KLISTREMERKER – ROLLUP – PROGRAM – STEMPEL – BILDEKOR – FASADEDEKOR – SKILT – BANNER – FLAGG/VIMPEL – BØKER – MAGASIN – ÅRSRAPPORT – GÅVEGORT – INVITASJONAR – MENYAR – BORDKORT – TRYKK TIL ULIKE PROFILERINGSARTIKLAR 

 

All design frå gb-design er skreddarsydd med utgangspunkt i kunden sin visuelle identitet, og tilpassa målgruppa.

Eg samarbeider med fleire trykkeri, og hjelper deg med å finna det produktet som passar deg og ditt firma.

Webdesign & Sosiale medier

gb-design designer og leverer responsive nettsider med unikt design, - tilpassa dine ynskje, di målgruppe og ditt behov! Enkle landingssider og kampanjesider som bygger merkevara di kan eg og levera.

Med framtidsretta løysingar og solide publiseringsverktøy levert av Netflex, tilbyr gb-design svært enkle og brukarvenlege design.

 

I dag er det å vera på nett ein heilt sjølvsgt ting, og no surfar fleire frå mobilen og nettbrett enn frå datamaskiner. Eit anna moment er synlegheit i søk, der no google “straffar” dei nettsidene som ikkje er mobiltilpassa.

Så er DI nettside mobilvenleg? 

 

Sosiale medier er i dag ein del av marknadsføringa og merkevarebygginga til ei bedrift. gb-design har oppretta og tilrettelagt Facebooksider for fleire kundar. 

 Eg tilbyr og design av profil- og framsidebilde, slik at identitet og gjenkjenning vert ivareteke. gb-design held workshop med praktisk drift av facebookside for deg og di bedrift, og arrangerer kurs med korleis bygge merkevare i sosiale medier. 

MERKEVAREBYGGING  //  MARKNADSFØRING  //  FOTO  //  UTSMYKKING

 

Ynskjer du ein uforpliktande prat om ditt prosjekt? Ynskjer du eit pristilbod?

Ring meg, send ein e-post eller fyll ut kontaktskjema.

Ein kjapp guide til filformat, - kva filer treng eg å ha til logo osv?

Gå til bloggen

I mitt arbeid som designer må eg som oftast ha logofiler frå kundane mine. Dei fyrste åra eg dreiv firma vart eg rett og slett overraska over kor ofte det viste seg at kunden ikkje hadde dei rette logofilene. I dag er det slik at eg vert positivt overraska når ein ny kunde verkeleg har alt på stell, og faktisk leverer dei filene eg treng for å kunna gjera jobben for dei.

Så kva for filer er det me grafiske designera alltid må ha, og kva for filformat burde det vera sjølvsagt at ein designer leverer når dei lagar logo for ein kunde?

2 kommentarar