Dette er noko av arbeidet eg har

utført for mine kjekke kundar.

 

Kva kan eg hjelpa deg med?

image description

GMB aktiv helse as

gb-design har gjennom hausten 2016 arbeidd med den nye logoen og identiteten til fysioterapeut Gunn Marit Bergstrøm og hennar nye firma GMB Aktiv Helse AS. 

Det har vore lagt vekt på ein personleg identitet som skal visa breidda i kva Gunn Marit driv med – og fleksibilitet iht kva tenester som til ei kvar tid vert tilbydd og personar som er knytt til firmaet på ulikt vis. Dette har me løyst bl.a. med bruk av fleire fargar. I fyrste omgang er det designa ein visuell identitet tilpassa dette og kva som er behovet pr.no.  Det er designa logo med ulike logovariantar ut frå ulik bruk, nye timeskort, skilting til nytt lokale, visittkort, stempel m.m.

GMB aktiv helse kan du fylgja på hennar facebookside her.

KUNDE: GMB Aktiv helse as
Dato: 2016
TENESTER:
  • visuell identitet
  • logo
  • visittkort
  • timekort
  • skilting
  • stempel