“The most powerful and enduring brands are built from the heart” 

- Howard Schulz –

image description
Nisjebutikkensdag 2018 - bli med på dugnaden!

Nisjebutikkensdag 2018 - bli med på dugnaden!

Dagen nærmar seg, samstundes dukkar ordet “Black friday” opp både her og der.. Me er no i gang med å mobilisera butikkar over heile landet, for dagen etter BF er faktisk NISJEBUTIKKENSDAG! I år vert det meir merksemd! Meir slagkraft! Meir synlegheit” Og endå fleire kundar! Me kjem på trykk i fleire aviser og me vert endå meir synlege! Har du ikkje høyrt om nisjebutikkens dag enno, ja då er det jammen på tide! 

Sol & sommar!

Sol & sommar!

For ein sommar me har, dette er rett og slett balsam for kropp & sjel! 

Back in business!

Back in business!

Etter mange omveltningar og 6 veker sjukemeld, så er eg no tilbake i arbeid! Vel, ikkje meir enn to dagar i veka for ei stund – men eg er no so smått i gang. Litt er jo betre enn ingenting ;-)

April 2018 - ny epoke

April 2018 - ny epoke

Med dette bilete av ein nydeleg rosebukett, markerer eg starten på ein ny epoke der heim og kontor no har adresse Voss. 

Nettside under oppdatering!

Nettside under oppdatering!

Eg byrja så optimistisk med å oppdatera og å endra litt på nettsida mi rett før sommarferien. Planen var god, men diverre så tar slike ting alltid mykje meir tid enn kva ein reknar med;-)

3 logodesign tips!

3 logodesign tips!

Når eg designer logo for mine kundar så har eg nokre køyrereglar eg alltid arbeider etter. Dette er grunnleggande tips som mange med meg nyttar seg av – og som eg gjerne deler med deg.

Ein kjapp guide til filformat, - kva filer treng eg å ha til logo osv?

Ein kjapp guide til filformat, - kva filer treng eg å ha til logo osv?

I mitt arbeid som designer må eg som oftast ha logofiler frå kundane mine. Dei fyrste åra eg dreiv firma vart eg rett og slett overraska over kor ofte det viste seg at kunden ikkje hadde dei rette logofilene. I dag er det slik at eg vert positivt overraska når ein ny kunde verkeleg har alt på stell, og faktisk leverer dei filene eg treng for å kunna gjera jobben for dei.

Så kva for filer er det me grafiske designera alltid må ha, og kva for filformat burde det vera sjølvsagt at ein designer leverer når dei lagar logo for ein kunde?

Kvifor bør ein prioritera design & visuell identitet?

Kvifor bør ein prioritera design & visuell identitet?

Profesjonellt designarbeid vert diverre alt for ofte undervurdert i små og mellomstore bedrifter. Når det er tøffe tider økonomisk og konkuransemessig, slik som mange kanskje opplever no for tida, så er det veldig ofte på marknadsføringbudsjettet kutta kjem fyrst. 

Samstundes er det eit paradoks at alle ynskjer ei flott og funksjonell nettside, ein smart logo og konkurransedyktig marknadsføringsmateriell...

Korleis finna den rette designeren til ditt prosjekt?

Korleis finna den rette designeren til ditt prosjekt?

Å hyra inn ein designer til eit prosjekt kan vera eit stort skritt å ta for mange bedrifter – og korleis skal ein finna den rette i jungelen av tilbydarar? I dette blogginnlegget gjev eg deg nokre tips på vegen :-)

Design av logo til NM i friidrett!

Design av logo til NM i friidrett!

Ask Friidrett er tildelt hovud NM i friidrett for 2016, og eg fekk oppdraget med å designa logo & profil for arrangementet. Det var ynskje om "noko nytt" - og designet eg er kome opp med er utvikla ut frå at logoen skal vera TYDLEG, ENKEL og ikkje minst TIDLAUS både i form og farge.

Enkelt, smart & funksjonelt!

Enkelt, smart & funksjonelt!

Denne veka vart det mykje fokus på stempel - rett og slett då eg hadde kundar som samstundes hadde behov for stempel til ulik bruk. Stempel har liksom ikkje vore så "pop", men det er ein meir anvendeleg ting enn kva ein ofte tenkjer på. Det er enkelt og har mange bruksområde, og vert ofte mykje rimelegare enn å trykka opp større mengder av td. konvoluttar.

Identitet & merkevarebygging

Identitet & merkevarebygging

I dag har eg fokus på identitet og merkevarebygging - og då skal eg bruka meg sjølv, altså gb-design, som døme. For ikkje lenge sidan så tok eg steget vidare å redesigna logo & profil for gb-design, då det var på tide å justera seg vidare mot den retninga ein ynskjer og ikkje minst for kva som skal vera min identitet. Då nyttar det ikkje berre å "pussa" på logoen eller redesigna den - og så tru at det er nok. Nei, då må og endringa visa att i trykksaker, webside, sosiale medier osv - altså så må "MERKEVARA" di utviklast vidare og arbeidast med!

Logo & foliedekor på seglbåt

Logo & foliedekor på seglbåt

Variasjon i arbeidet er alltid kjekt, og når seglvener spør om hjelp til å ordna logo til seglbåten så er eg ikkje vanskeleg å be;-) 

Fresh Fotograf = Fresh design

Fresh Fotograf = Fresh design

Må alt vera "standard"? Korleis få eit sprekare og "kulare" uttrykk? Dette var problemstillinga då Fotograf Monica Johansen i Studio M kom til meg og skulle ha nye visittkort.